Zagrebački ženski lobby i CZŽŽR

Zagrebački ženski lobby osnovale su 1992. godine aktivistkinje ponukane političkim zbivanjima s ciljem praćenja i reagiranja u javnosti na slučajeve kršenja ženskih ljudskih prava i suprotstavljanja manipuliranju žrtvama rata u ratno-političke svrhe. 

Bila je to neformalna grupa koju su činile žene koje su već ranije bile aktivne u feminističkim i mirovnim grupama i inicijativama poput Ženske grupe Trešnjevka, Nezavisnog saveza žena, Sekcije “Žena i društvo”, Svaruna, a koje su sada radile u Centru za žene žrtve rata, Antiratnoj kampanji Hrvatske, Autonomnoj ženskoj kući Zagreb, Ženskoj infoteci

Aktivistkinje srodnih političkih stavova ispreplele su svoje djelovanje unutar tih organizacija, a većina aktivistkinja Lobbyja bile su i osnivačice Centra za žene žrtve rata, koji je osnovan s prvenstvenom svrhom pružanja svih oblika pomoći velikom broju žena koje su doživjele različite oblike viktimizacije u ratu u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Sa ženama se radilo u izbjegličkim kampovima, grupno i individualno, pružana im je psihološka, pravna i materijalna pomoć. U Centru su radile i same žene izbjeglice i prognanice. Kroz Centar je prošao veliki broj žena koje su preživjele traumu rata, silovanja, izbjeglištva, nesigurnosti i strah. U ratnom periodu mnoge međunarodne i inozemne organizacije obraćale su se aktivistkinjama Centra za žene žrtve rata, Autonomne ženske kuće Zagreb, Zagrebačkog ženskog lobbyija i Ženske infoteke pružajući im potporu i pomoć u situaciji u kojoj su napadane od strane vladajuće politike, medija i javnih osoba, pa i drugih ženskih organizacija.