HND Zapisnik

HRVATSKO NOVINARSKO DRUŠTVO
Perkovčeva 2, 10 000 Zagreb

CENTAR ZA ŽENE ŽRTVE RATA
Radnički dol 20
10 000 Zagreb

Poštovane kolegice iz Centra za žene žrtve rata,

šaljemo vam:

  1. Izvod iz zapisnika 14. sjednice Novinarskog vijeća časti Hrvatskog novinarskog društva, održane 8. srpnja 1998, kako ste tražile svojim faksom od 21. siječnja 1999. godine.

Prisutni su bili: predsjednica Mirjana Rakić, članovi Tomislav Držić, Živko Gruden i Darko Odorić, zapisnik je sastavila tajnica Marika Ničota-Toth.

Pod točkom 8. razmatran je zahtjev European Women´s Foundation i Advocates for Human Rights, USA – komentar One u Večernjem listu od 14.06.98, autor Milan Ivkošić (naknadno smo primili i dopise Centra za ženske studije, Međunarodne ženske lige za mir i slobodu te Centra za istraživanje nasilja, zlostavljanja i odnose među spolovima, o.p. M.N.T.)

Zaključeno je:

Razmatrajući zahtjev dviju udruga- European Wome´s Foundation iz Luxembourga i Advocates for Human Rights iz Minnesote – u vezi s kolumnom Milana Ivkošića u Večernjem listu od 14.06.98., Novinarsko vijeće časti HND-a ocijenjuje da se Ivkošić ogriješio o Kodeks časti hrvatskih novinara demonstrirajući govor mržnje i iskazujuići i zagovarajući nesnošnjivost unutar hrvatskog društva.

  1. U svojem dopisu pitate slijede li iza takve ocijene i kakve posljedice Odgovor je ovakav:

U članku 49 Statuta Hrvatskog novinarskog društva i člancima 6 i 7 Pravilnika o radu novinarskog Vijeća časti piše kako se novinaru može izreći opomena i upozoriti ga na obaveze ako je u blažem stupnju povrijedio Kodeks časti hrvatskog novinarskog ili Statut HND, da se ako je teže povrijedio Kodeks ili Statut može izreći opomena koja se objavljuje u „Novinaru“ ili i u javnosti, odnosno da ga se može i isključiti iz HND-a, ako je teško povrijedio dostojanstvo profesije.
U svojoj sadašnjoj praksi Novinarsko vijeće časti samo je donosilo ocjene i objavljivalo ih, i ni u jednom slučaju nije poduzelo ili predložilo postupak koji bi uključivao posljedice po članstvo u Hrvatskom novinarskom društvu.

S poštovanjem,
1. Marika Ničota Toth