KONFERENCIJA "ŽENE OBNAVLJAJU SJEĆANJA"

FEMINISTIČKI OTPOR RATU I NACIONALIZMIMA U BIVŠOJ JUGOSLAVIJI

održana je u Zagrebu, 9. 10. i 11. svibnja  2003, povodom desetogodišnjice Centra za žene žrtve rata (1992. - 2002.)
 
Centar za žene žrtve rata, osnovan u studenome, 1992.,  bio je jedna od prvih većih autonomnih ženskih organizacija nastalih u Hrvatskoj tokom rata.  Građen na iskustvima jugoslavenskih feminističkih inicijativa i ženskog rada protiv nasilja nad ženama, CŽŽR je  tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji sustavno, na feminističkim  osnovama pružao pomoć i podršku ženama izbjeglicama, ženama žrtvama ratnog nasilja, a kasnije i ženama povratnicama iz izbjeglištva. Veliki dio žena koje su u Centru radile i same su bile izbjeglice, neke doslovno, a neke metaforički, pa je Centar ujedno pružao i sigurnost i utočište aktivisticama iz Hrvatske koje su tada mislile drukčije od najvećeg dijela ratom i nacionalizmom impregniranog okružja.

Iz Centrovog rada i iskustva nikle su i druge ženske organizacije, stvorena je trajna mreža žena i ženskih grupa, a mnoge žene koje su se u Centru poprvi puta susrele sa ženskim političkim aktivizmom, tu su i ostale, dok su neke stečeno znanje i iskustvo prenijele u druge oblasti  života.

Povodom desetogodišnjice osnivanja, (studeni 2002.) CŽŽR je, u svibnju 2003. organizirao trodnevni susret i druženje žena iz regije. Prva dva dana odvijala su se u radioničarskoj formi i  bila su zatvorena za javnost. Trećeg dana, otvorenog za javnost, u formi panel diskusija izlagale su žene iz bivše Jugoslavije i inozemstva. Cilj konferencije Žene obnavljaju sjećanja bio je okupljanje aktivistica iz regije, sjećanje na otpor žena ratovima i nacionalizmima u zemljama bivše Jugoslavije i integracija ženskih sjećanja u javnu memoriju.

Teme radionica i konferencije:

  • Ženski pogled na ratove u bivšoj Jugoslaviji
  • Ženske mirovne politike: suradnja i umrežavanje (žene prelaze granice)
  • Feministički temelji rada sa ženama žrtvama ratnog nasilja: samopomoć, savjetovanje, terapija, organiziranje....
  • Važnost bilježenja i dokumentiranja sjećanja žena

Svrha projekta POLITIKA SJEĆANJA I ZABORAVA: Rodna dimenzija memorije je bilježenje i vrednovanje specifično ženske memorije i uloga ženskih grupa u ratu i izgradnji mira. Inicijatorice projekta drže da, ako su žene isključene iz sjećanja na prošlost, one će biti isključene i iz aktualnih društvenih i političkih procesa. Trajan mir, oporavak društva i pomirenje, kako u Hrvatskoj tako i među državama nastalim krvavim raspadom Jugoslavije, ne može se postići bez sudjelovanja žena jer su one nositeljice sjećanja na kontinuirane mirovne napore na ovim prostorima.

Rad na ženskoj memoriji iz perspektive desetogodišnjice Centra, počeo je i razvijao se tokom 2002. i 2003. godine na inicijativu žena koje još uvijek rade u Centru, ili se nalaze negdje u njegovoj blizini. Povodom Centrove obljetnice, objavljeno je  i novo i dopunjeno izdanje "Zbornika" iz 1994. u kojem su sakupljena iskustva i dokumenti  o radu aktivistica Centra, kao i o njihovoj suradnji sa sličnim ženskim grupama u regiji.  Zbornik Žene obnavljaju sjećanja/Women Recollecting Memories štampan je na hrvatskom i na engleskom jeziku, a od početka je planirana i ova web stranica na kojoj će se kontinuirano objedinjavati i davati javnosti na uvid pisani tragovi ženskog aktivizma i otpora nacionalizmima, mizoginiji i ratu tokom devedesetih u državama bivše Jugoslavije i koja će iskustva žena iz ove regije povezivati sa iskustvima ženskog stradanja i aktivizma i u drugim dijelovima svijeta.

Projekt rada na ženskoj memoriji omogućile su sljedeće organizacije i ustanove: Kvinna till Kvinna, Švedska, Ambasada Kraljevine Norveške, Zagreb, Ambasada Kraljevine Nizozemske, Zagreb, Ured Vlade RH za udruge, Povjerenstvo za kulturu grada Zagreba, Network of East West Women, Mama Cash i pojedine donatorke.

Program

 

Program konferencije "ŽENE OBNAVLJAJU SJEĆANJA"

Opširnije...