ZAKLJUČCI KONFERENCIJE "ŽENE OBNAVLJAJU SJEĆANJA"
(sažetak i očekivanja)

 

Kao bitne teme koje su radionice prva dva dana konferencije tek načele sudionice su izdvojile:

 • važnost ženskih sjećanja.
 • njihovu neopravdanu marginalizaciju i potisnutost iz službene povijesti i kolektivne memorije.
 • ispreplitanje i dvosmjerni utjecaj političkih zbivanja na konkretne ženske sudbine i obratno; (Žene svojom vlastitom pričom sudjeluju i utječu na zbivanja na ovim prostorima, u istoj mjeri u kojoj ta zbivanja utječu na njihove živote).
 • prekogranična suradnja i feministički pristup psihosocijalnom radu sa žrtvama ratnog nasilja, što je rad feminističkih ženskih grupa razlikovao od rada drugih institucija.

Prijedlozi odnosno očekivanja vezana uz rad na očuvanju ženskih sjećanja i uključivanja rodne dimenzije memorije u javnu memoriju:

 • izrada Web stranice o sjećanjima žena na razdoblje tranzicije i ratova u zemljama bivše Jugoslavije.
 • pisanje autobiografija aktivistica.
 • seminari o načinima odnosno metodologiji rada pri istraživanju ženske memorije.
 • skupljanje regionalnih priča odnosno iskustava iz različitih sredina.
 • pisanje o iskustvima nacionalizma u vlastitoj sredini (od obitelji, grada pa sve do države).
 • prikupljanje i izložbe fotografija i filmova kao vizualnog sjećanja.
 • izrada “virtualnog muzeja” povijesti ovih prostora (kao otvoreni, interaktivni prostor za diskusiju i istraživanja).
 • sustavno bilježenje utjecaja ženskih grupa na sam sistem, uspostavu civilnog društva i slično.
 • povezivanje tranzicijsko/ratnih iskustava žena iz ove regije sa iskustvima žena iz drugih dijelova svijeta koje su prošle kroz slična iskustva – od zemalja Istočne Evrope do zemalja Afrike, Azije, Latinske Amerike.