Statut Haškog suda

 

Zločini protiv čovječnosti odnose se na neljudske postupke veoma ozbiljne prirode kao što su hotimično lišavanje života, mučenje ili silovanje koji su počinjeni kao dio široko rasprostranjenog ili sistematskog napada na bilo koje civilno stanovništvo na nacionalnoj, političkoj, etničkoj, rasnoj ili vjerskoj osnovi. U sukobu na području bivše Jugoslavije takva nehumana djela imala su oblik takozvanog "etničkog čišćenja" i široko rasprostranjenog i sistematskog silovanja i drugih oblika seksualnog zlostavljanja, uključujući i prisilno prostituisanje“., pa se tako navodi u Statutu Suda i sljedeće:
 
Član 5, Zločini protiv čovječnosti
 
Međunarodni sud je nadležan da krivično goni osobe odgovorne za sljedeća krivična djela kada su počinjena u oružanom sukobu, bilo međunarodnog bilo unutrašnjeg karaktera, i usmjerena protiv civilnog stanovništva:
 
(a) ubojstvo;
(b) istrebljivanje;
(c) porobljavanje;
(d) deportacija;
(e) zatvaranje;
(f) mučenje;
(g) silovanje;
(h) progoni na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi;
(i) druga nehumana djela.